Quạt thông gió vuông Deton motor thường – FDV60-4T