Quạt thông gió vuông Deton motor thường – FDV50-4T