Quạt thông gió vuông Deton motor thường – FDV40-4T