Quạt thông gió vuông Deton motor thường – FAG 25-4T